Papieskie Dzieła Misyjne:

ks. Marek Blecharczyk
725 999 535

Odpowiedzialny za kapłanów na misjach i w krajach byłego ZSRR:

ks. Piotr Buk
604 051 291