Ks. Piotr Pytlowany
Your Content Goes Here

Kazachstan

Ur: 07.05.1969, Brzozów;
Świecenia kapłańskie: 28.05.1994, Przemyśl;

Od 1995 do 2007 i od 2008 – Administratura Apostolska dla Kazachstanu i Środkowej Azji (od 2003  archidiecezja N.M.P w Nur-Sułtanie, dawniej Astanie): 1993 rok praktyka diakońska w parafii pw.  M. Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje. Od 1995 do 2000 parafia pw. św. Józefa w Makińsku oraz wioski dojazdowe, posługa administratora. Od 2000 do 2001 parafia pw. św. Abrahama w Szczucińsku, posługa administratora. W zakupionym domu zorganizował centrum rekolekcyjne „Fides et Ratio”. Od 2001 do 2007 parafia katedralna pw. M. B. Nieustającej Pomocy w Astanie, posługa proboszcza. Od 2007 do 2008 wyjechał urlop zdrowotny.

Diecezja karagandyjska: od 2008 do 2009 prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Karagandzie, a od 2009 rektor seminarium. Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II w Krakowie. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obronił pracę licencjacką pt. „Społeczno-religijne uwarunkowania działalności Kościoła Katolickiego w Karagandzie w latach 1930-1990” i zdobył tytuł licencjata teologii. W 2018 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych. Po ukończeniu studiów doktoranckich został mianowany rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Kazachstanu.