Informacja dla księży dotycząca pobierania materiałów misyjnych: 

Opłata za rok 2020 wynosi 60 zł.

Przelew należy wykonać na konto:

Archidiecezja Przemyska o. łac.
48 1020 4274 0000 1202 0025 1777
z dopiskiem: Materiały misyjne 2020; Dekanat …….

Informacja dla księży dotycząca pobierania materiałów misyjnych: 

Opłata za rok 2020 wynosi 60 zł.

Przelew należy wykonać na konto:

Archidiecezja Przemyska o. łac.
48 1020 4274 0000 1202 0025 1777
z dopiskiem: Materiały misyjne 2020; Dekanat …….