Z Archidiecezji Przemyskiej na misjach i w krajach byłego Związku Radzieckiego pracuje 21 kapłanów diecezjalnych. Powstała inicjatywa, zaaprobowana przez Księdza Abpa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala, aby poszczególne dekanaty objęły ich „Patronatem misyjnym”. „Patronat misyjny” polega na tym, aby każdy dekanat wziął pod opiekę jednego misjonarza z naszej diecezji. Na jednego Misjonarza przypada 2 dekanaty.

Mamy nadzieję, że nie ograniczy się to tylko do zbiórek na cele misyjne. Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie materialne, choć ono jest ważne w sytuacji misyjnej. Marzeniem jest, by w dekanatach wytworzyła się atmosfera wspólnoty, tak aby Misjonarz mógł przyjechać, porozmawiać, trochę odpocząć, poradzić się w różnych sprawach i problemach, a jednocześnie pobyć we wspólnocie kapłańskiej. Proponujemy, aby w każdej parafii dekanatu objęto modlitwą przydzielonego Misjonarza. Ta świadomość mocy i siły modlitwy wielu osób jest tak bardzo ważna. Wierni również chętniej modlą się za konkretną osobę Misjonarza niż ogólnie za misje. To tworzy więź miedzy Misjonarzem a danym dekanatem i poszczególnymi parafiami.

Niniejsza strona ma pomóc, aby towarzyszyć Misjonarzowi w jego trudach misyjnej pracy. Aby razem z nim przeżywać troski i radości pracy duszpasterskiej. Każda sytuacja jest inna, inne są warunki w jakich pracują Misjonarze. Myślimy że w każdej sytuacji trzeba będzie rozmawiać i wspólnie opracowywać różne projekty. A możliwości są tak wielkie.

Misjonarze z Archidiecezji Przemyskiej i ich patronalne dekanaty:

Brzozów, Przemyśl II
Leżajsk II, Przeworsk II
Leżajsk I, Miejsce Piastowe
Kańczuga, Krosno III
Jarosław II, Jarosław III
Pruchnik, Kalwaria Pacławska
Radymno I, Łańcut II
Żołynia, Ustrzyki Dolne
Przemyśl III, Żurawica