Portal www.misje.przemyska.pl to strona internetowa stworzona między innymi w tym celu, aby pokazać kapłanów archidiecezji przemyskiej pracujących na misjach oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II na początku Encykliki „Redemptoris missio” napisał: „To Duch Święty przynagla nas do głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). W imieniu całego Kościoła muszę powtórzyć to wołanie świętego Pawła” (Rmis 1).

Wraz ze św. Pawłem Ojciec Święty wołał w swoim i w naszym imieniu. Dzisiaj niech każdy z nas powtórzy osobiście te słowa: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”! Chrystus bowiem może zbawić ludzi bez nas, ale czy my zbawimy się, jeżeli odrzucimy przywilej współpracy z Nim i zostawimy Chrystusa niejako osamotnionego na krzyżu współczesnego świata? (por. Paweł VI: Adhortacja Apostolska „Evangelii nuntiandi” n. 80).

Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, Matka Afrykanów i Patronka współpracy misyjnej w Polsce, parafrazując słowa św. Augustyna mówiła, że nie tyle Bóg potrzebuje nas i misji do zbawienia ludzi, ile raczej my potrzebujemy Boga i misji do własnego zbawienia.

Trzeba docenić wysiłek i ofiarę około dwóch tysięcy misjonarzy, a nadto podobnej liczby kapłanów i sióstr zakonnych pomagających w odrodzeniu się Kościoła na Wschodzie czy służących pomocą duszpasterską w wielu krajach zachodnich. Oczekiwania wobec nas są jednak o wiele wyższe. Trzeba więc żarliwej modlitwy o liczne i dobre powołania do pracy misyjnej. Misje oczekują także wielkodusznej ofiarności materialnej, która zabezpiecza pracę misjonarzy, a im samym pozwala przyjść z pomocą głodującym i cierpiącym.

Na misje wyjeżdżają niektórzy, a mówimy, że cały Kościół jest misyjny i wszyscy jesteśmy „uczniami-misjonarzami”. Pozostając w naszych rodzinach, parafiach i środowiskach możemy pomagać misjonarkom i misjonarzom na wiele sposobów. Możemy dołączyć do nich przede wszystkim poprzez nasza modlitwę. Ciekawa rzecz: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, nigdy nie opuściła swego klasztoru. Mimo to, została ogłoszona patronką misji katolickich. Dlaczego? Ponieważ wspierała misjonarzy swoją codzienną modlitwą oraz cierpieniem przeżywanym w ich intencji. Dlatego wielka prośba do osób, zwłaszcza starszych i chorych o stałą modlitwę za misjonarzy. Prośmy nieustannie Boga o skuteczność ich przepowiadania Ewangelii i przekonującą moc świadectwa ich życia. Włączmy się poprzez modlitwę w dzieło nieustannej ewangelizacji.

Możemy wspierać misje również materialnie i finansowo. To bardzo ważna forma pomocy, gdyż kraje misyjne są to przeważnie najuboższe kraje świata, gdzie głód i niedożywienie, śmiertelne choroby, nędza materialna, analfabetyzm i zacofanie gospodarcze są nieodłącznymi elementami życia. Misjonarze nie tylko pełnią swą posługę religijną, ale niosą pomoc charytatywną i humanitarną, troszczą się o edukację dzieci i młodzieży, walczą z analfabetyzmem i wspierają opiekę medyczną. Dzieła misyjne nie są w stanie samofinansować się, dlatego tak ważne jest zaplecze materialne z Polski. Bądźmy zatem ofiarni, pamiętając, że „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).

Każdy misjonarz powie: „Jestem mocny mocą Ducha Świętego i silny siłą modlitw i ofiar darczyńców”. Tak misjonarze są mocni mocą darów Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest nadrzędnym podmiotem ewangelizacji. Ale misjonarze potrzebują naszej pomocy modlitewnej i materialnej i tą pomocą są silni bo mogą pomagać biednym i potrzebującym. W ostatnim liście przed śmiercią do dobroczyńców jeden z misjonarzy tak napisał: „Gdy się rozglądam po moim pokoju widzę na półkach i ścianach różne odznaczenia i dyplomy uznania pracy misjonarskiej. Ja je widzę, jako uznanie waszej współpracy z misjonarzem, Waszego zaangażowania się na odległość w sprawy Królestwa Bożego”.

Misjonarze zawsze modlą się za swych darczyńców. Czynią to również ci, którzy poprzez nich otrzymują pomoc. Bądźmy zatem ofiarni.

Według danych Komisji ds. Misji aktualnie posługuje na misjach 2007 polskich misjonarzy i misjonarek. Na świecie pracuje 291 księży diecezjalnych, 983 zakonników i 677 sióstr zakonnych, a także 56 misjonarzy świeckich z Polski. Przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kontynentach.

Z naszej, Archidiecezji Przemyskiej na misjach i w krajach byłego Związku Radzieckiego pracuje 21 kapłanów diecezjalnych. Powstała inicjatywa, zaaprobowana przez Księdza Abpa Metropolitę Przemyskiego Adama Szala, aby poszczególne dekanaty objęły ich „Patronatem misyjnym”. „Patronat misyjny” polega na tym, aby każdy dekanat wziął pod opiekę jednego misjonarza z naszej diecezji. Na jednego Misjonarza przypada 2 dekanaty.

Mamy nadzieję, że nie ograniczy się to tylko do zbiórek na cele misyjne. Nie chodzi tutaj tylko o wsparcie materialne, choć ono jest ważne w sytuacji misyjnej. Marzeniem jest, by w dekanatach wytworzyła się atmosfera wspólnoty, tak aby Misjonarz mógł przyjechać, porozmawiać, trochę odpocząć, poradzić się w różnych sprawach i problemach, a jednocześnie pobyć we wspólnocie kapłańskiej. Proponujemy, aby w każdej parafii dekanatu objęto modlitwą przydzielonego Misjonarza. Ta świadomość mocy i siły modlitwy wielu osób jest tak bardzo ważna. Wierni również chętniej modlą się za konkretną osobę Misjonarza niż ogólnie za misje. To tworzy więź miedzy Misjonarzem a danym dekanatem i poszczególnymi parafiami.

Niniejsza strona ma pomóc, aby towarzyszyć Misjonarzowi w jego trudach misyjnej pracy. Aby razem z nim przeżywać troski i radości pracy duszpasterskiej. Każda sytuacja jest inna, inne są warunki w jakich pracują Misjonarze. Myślimy że w każdej sytuacji trzeba będzie rozmawiać i wspólnie opracowywać różne projekty. A możliwości są tak wielkie.

Misjonarze i kapłani pracujący w krajach dawnego Związku Radzieckiego z Archidiecezji Przemyskiej /e-mail/

/ Patronat dekanatów /

1.Ks. Rakoczy Zdzisław Ekwador Krosno II, Jaćmierz
2.Ks. Wojciech Bacior Ekwador Brzozów, Przemyśl II, wbacior@gmail.com
3.Ks. Łukasz Hołub Ekwador Leżajsk II, Przeworsk II lukaszholub@gmail.com
4.Ks. Józef Gondek Estonia Leżajsk I, Miejsce Piastowe jozgon@gmial.com
5.Ks. Wojciech Szpylma Jamajka Kańczuga, Krosno III,
6.Ks. Wiesław Marecki Kamerun Sanok I, Solina
7.Ks. Adam Boruta Kazachstan Jarosław II, Jarosław III, adamboruta1607@gmail.com
8.Ks. Piotr Pytlowany Kazachstan Pruchnik, Kalwaria Pacławska pyton1@yandex.ru
9.Ks. Tomasz Pyś Kazachstan Radymno I, Łańcut II thomas.pys@gmail.com
10.Ks. Lucjan Pocałuń Kazachstan Grabownica, Dukla o-lucjan@mail.ru
11.Ks. Józef Stawarski Kazachstan Sieniawa, Lutowiska jsk232@yandex.ru
12.Ks. Mariusz Stawarz Kazachstan Łańcut I, Dynów stwmariusz@poczta.onet.pl
13.Ks. Jacek Puć Mołdawia Żołynia, Ustrzyki Dolne
14.Ks. Jacek Żygała Peru Przemyśl III, Żurawica jacek72@yahoo.es
15.Ks. Bogusław Grędysa Rosja Błażowa, Rzepedź boguslaus@mail.ru
16.Ks. Jan Buras Ukraina Przemyśl I, Dubiecko burasjan@gmail.com
17.Ks. Remigiusz Oleniacz Ukraina Krosno I
18.Ks. Kazimierz Szałaj Ukraina Bircza, Radymno
19.Ks. Stanisław Węgrzyński Ukraina Rymanów, Domaradz swegrzynski@gmail.com
20. Ks. Antoni Michno Ekwador Przeworsk I, Jarosław I antonimichno@gmail.com
21.Ks. Łukasz Rygiel Kuba Sanok II, Lesko rygiel.lukasz@gmail.com